Ons gebouw

In de gemeenteraad van 3 juli 1888 verneemt men:

“Gezien den brief in dato 26 juni laatst N° 4932, I e qfd. waarby de heer Gouverneur ons meld dat de heer Minister van Oorlog hun den 22 juni heeft laten weten dat de ligging van den grond door ons aangewezen voor het oprichten der gendarmerie caserne tot geene aanmerkingen aanleiding heeft gegeven en gevolgentlyk den gemeenten raad aanzoekt eene regelmatige beraming te nemen tot den aankoop van den aangeduiden grond.
Verzoekt : De bevoegde overheid hare definitieve goedkeuring te willen verleenen tot den aankoop van dertig aren grond a rato van 16.000 frs. per hectaar of mits de som van vier duizend acht honderd franks, voor het bouwen eener gendarmerie caserne. “

Men gaat een gebouw optrekken langs de baan van Ranst naar Broechem en dit verhuren aan onze vrienden om hen een degelijke huisvesting te bezorgen:

rwranst3
“Gezien nevensgaande plan met begrooting en bestek voor het bouwen eener gendarmerie kaserne te Ranst.
Beslist: op voormelde voorwaarden het byzynde plan goed te keuren. ” (Gemeenteraad 13 apri1 1889)

Men vindt ook een aannemer die – naast de twee kastelen, de kerk en het klooster – het vierde grootste gebouw te Ranst wil optrekken :

rwranst4
De brigade werd in 1890 in gebruik genomen tot 1989, juist geen 100 jaar.

Pand

Ondertussen staat het gebouw er reeds 124 jaar in al zijn oude glorie.